Implantant plans d’igualtat com a oportunitat per impulsar millores a les empreses

Pro Activa Serveis Aquatics S.L.
El projecte va consistir a assessorar l’empresa en la implementació de mesures que fomentessin la creació d’entorns professionals equitatius, on la igualtat d’oportunitats entre dones i homes fos una realitat. L’objectiu, ajudar l’empresa a establir polítiques de no-discriminació i a promoure la igualtat de gènere a totes les seves àrees.
Implantant plans d’igualtat com a oportunitat per impulsar millores a les empreses

El repte

L’any 2019 l’administració va impulsar unes mesures que pretenien garantir la igualtat de tracte d’oportunitats entre dones i homes a les organitzacions. S’establia l’obligatorietat de les empreses de 50 o més treballadors de disposar d’un pla d’igualtat, però moltes d’elles no comptaven amb suficients recursos per poder elaborar-lo amb garanties.

El cas de l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L. és un exemple d’aquesta situació. El nostre repte és ajudar empreses com aquesta a superar barreres i a implementar polítiques d’igualtat efectives que millorin la seva situació i la de les persones que hi treballen.

Ajudem les empreses a implementar polítiques d’igualtat efectives que millorin la situació de les persones que hi treballen oferint-los un suport a mida.

La solució

Oferir assessorament a l’empresa per a l’elaboració del pla d’igualtat per tal d’impulsar polítiques d’igualtat entre dones i homes d’acord amb les directrius marcades per l’Administració.

La nostra intervenció va ser totalment personalitzada per ajustar-nos a les necessitats i particularitats del nostre client.

A través de la constitució de la comissió negociadora i l’elaboració d’un diagnòstic de la igualtat a l’empresa, vam establir una pla d’acció per assolir els objectius que es van plantejar per als pròxims 4 anys, centrat en les següents àrees clau:

  • Sensibilització en igualtat de gènere i oportunitats per a tot l’equip de treball.
  • Comunicació interna i externa amb un llenguatge inclusiu.
  • Elaboració d’un protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe adaptat a les característiques i singularitat de l’empresa.

A través d’aquest pla d’acció es va establir el compromís de promoure la igualtat de gènere a l’organització, garantint un entorn de treball segur i respectuós per a tothom.

ÒC

Òscar Camps

Fundador de la societat Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.

La complexitat de la gestió de la nostra organització feia imprescindible l’externalització dels serveis de gestió, assistència jurídica i direcció de persones. Amb Grup Carles hem trobat el partner ideal que ens dona la professionalitat i confiança desitjada i ens permet dedicar-nos de ple a la nostra activitat, la del socorrisme, per salvaguardar la vida de les persones.

SERVEIS

1

Consultoria

T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.

Consultoria | T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.

L'equip del projecte