Testament vital: Planificant el futur amb dignitat

Testament
ESCRIT PER Albert Folk i Codinas
06 Març, 2024 — 3 min
Testament vital: Planificant el futur amb dignitat

Què és el Testament Vital o Documents de Voluntats Anticipades?

El Testament Vital, també conegut com a documents de voluntats anticipades, és una eina legal que permet a les persones expressar les seves preferències en matèria de tractament mèdic quan es troben en una situació en què no poden fer-ho personalment, especialment en casos de malalties irreversibles o terminals. A través d'aquest document, es pot designar un representant per prendre decisions en nom de la persona afectada.

Criteris a Tenir en Compte

En aquest document, es poden deixar constància de diversos criteris que reflecteixen les preferències personals de la persona. Aquests podrien incloure:

  • La voluntat de no patir dolor significatiu, sigui físic o psíquic.
  • La possibilitat de comunicar-se de qualsevol manera i mantenir relacions amb altres persones.
  • La decisió de no perllongar la vida artificialment si no es donen les condicions essencials per a una qualitat de vida digna.
  • La preferència de romandre al domicili habitual durant els últims dies de vida i morir allà.

Aquests criteris, a més dels suggerits pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, proporcionen una guia clara sobre les preferències mèdiques desitjades.

Situacions Sanitàries Previstes

El Testament Vital és especialment útil en situacions com:

  • Malalties irreversibles amb pronòstic de mort en un termini breu.
  • Estat vegetatiu crònic, entre altres.

Instruccions sobre Actuacions Sanitàries

A través d'aquest document, es poden establir instruccions específiques sobre el tipus de tractaments que es desitgen rebre o evitar, com no perllongar artificialment la vida mitjançant tècniques de suport vital si no són beneficioses per a una supervivència amb sentit.

Designació de Representant

La designació d'un representant és essencial, especialment en situacions familiars complicades. Aquesta decisió pot evitar conflictes i assegurar-se que les preferències de la persona siguin respectades, especialment si hi ha més d'una opció viable.

Donació d'Òrgans

El Testament Vital també pot incloure instruccions sobre la donació d'òrgans amb la finalitat de trasplantament o recerca científica.

Creences Espirituals

Les preferències religioses o espirituals també poden ser indicades en aquest document, garantint l'assistència espiritual de conformitat amb les creences personals.

Instruccions per a l'Enterrament o Cerimònia

Finalment, el Testament Vital pot abordar detalls sobre el tipus d'enterrament, cerimònia o funeral desitjat, incloent-hi instruccions específiques com la selecció de lloc per a l'escampada de cendres.

Com Redactar un Testament Vital

Un Testament Vital pot ser elaborat davant d'un notari, qui posteriorment el comunica al registre de voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut, per tal que els professionals que tractin a la persona que l’ha redactat coneguin les seves disposicions. Alternativament, es pot fer davant de tres testimonis sense vincles familiars ni patrimonials amb el firmant.

Amb aquest document, les persones poden assegurar-se que les seves preferències siguin respectades i garantir un final de vida digna i alineat amb les seves creences i valors personals.

Notícies relacionades

9 raons per fer testament

Legal
30 Abr, 2023 — 8 min
9 raons per fer testament