Implementació de canals de denúncia interna a empreses

Defensa jurídica
ESCRIT PER Albert Folk i Codinas
05 Abr, 2024 — 3 min
Implementació de canals de denúncia interna a empreses

Des del 31 de desembre de 2023, determinades empreses tenen l'obligació de disposar d'un canal de denúncies intern, tal com estableix la Llei 2/2023, reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i en la lluita contra la corrupció. Aquesta llei transposa la Directiva Europea 2019/1937, coneguda com a whistleblowing. L'objectiu és facilitar la detecció i prevenció d’infraccions, assegurant la protecció de les persones que informen sobre les mateixes  dins les empreses.

El termini per implementar el canal de denúncies va finalitzar  el passat 31 de desembre per les empreses amb més de 50 treballadors. Per a empreses amb més de 250 treballadors, el termini va expirar el 13 de juny de 2023. Aquest període també es va aplicar a Administracions i Organismes Públics.

Les sancions per no disposar del canal de denúncies poden anar des d'una multa econòmica amb un màxim de 300.000 euros, fins a la prohibició d'obtenir subvencions o contractar amb el sector públic.

La implantació d'aquests canals no només és una exigència legal, sinó també una oportunitat per reforçar la transparència i la integritat a les organitzacions. Proporciona als treballadors un mitjà segur i confidencial per informar de les irregularitats, contribuint així a la prevenció i detecció precoç de conductes fraudulentes o il·legals.

És fonamental que les empreses prenguin mesures per assegurar que aquests canals siguin accessibles, efectius i estiguin protegits contra possibles represàlies. A més, és important fomentar una cultura organitzacional que promogui l'ètica i el compliment normatiu, reforçant la confiança tant interna com externa en l'empresa.

Així bé, la implementació de canals de denúncia interna no només és una obligació legal, sinó una mesura clau per promoure la transparència, la integritat i la responsabilitat a les empreses, contribuint així a un entorn empresarial més just i ètic. La nostra recomanació és implementar un canal de denúncies integrat dins d’un sistema de compliance, que contempli tots els altres aspectes relatius al compliment normatiu.

Notícies relacionades

És legal l'ús de dades biomètriques per al control control de presència i accés?

Anna Casquet i Palau
Anna Casquet i Palau
Advocada especialista en Dret Mercantil
Laboral
29 Març, 2024 — 3 min
És legal l'ús de dades biomètriques per al control control de presència i accés?