El Tribunal Suprem amplia la deducció per maternitat a les despeses de custòdia a les llars d'infants

Conciliació laboral i familiar
18 Gen, 2024 — 3 min
El Tribunal Suprem amplia la deducció per maternitat a les despeses de custòdia a les llars d'infants

En una sentència del passat 8 de gener, que unifica criteris, el Tribunal Suprem ha decidit ampliar la deducció per maternitat en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les despeses de custòdia en llars d'infants. Aquesta resolució suprimeix la restricció anterior imposada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i aporta claredat al dret a la deducció fiscal per maternitat establert en la Llei de l'IRPF.

La sentència, emesa en el recurs de cassació 2779/2022 el 8 de gener de 2024, anul·la la decisió prèvia de l'AEAT que limitava l'increment de la deducció de maternitat fins a mil euros addicionals en l'IRPF, exclusivament per les despeses de custòdia en llars d'infants amb autorització com a centre educatiu. Amb aquesta decisió, el Tribunal Suprem corregeix i amplia aquest criteri, incloent ara qualsevol llar d'infants degudament autoritzada per a la custòdia de menors de tres anys.

Anteriorment, l'AEAT denegava la deducció per les despeses en llar d'infants que no comptessin amb una autorització com a centre educatiu atorgada per l'administració educativa competent. Aquesta interpretació s'aplicava des de la introducció de la deducció en l'IRPF el 2018, basant-se en una lectura del Reglament de l'IRPF que restringia la deducció a centres amb aquesta autorització específica.

El Tribunal Suprem argumenta que aquest criteri imposava un requisit no establert en la llei, limitant indegudament les opcions de les mares treballadores per gaudir d'aquesta deducció. En la nova interpretació, les despeses de custòdia seran deduïbles, dins dels límits legals, ja sigui a llars d'infants o a centres d'educació infantil. El TS destaca que la llei no condiciona els requisits del centre on les mares decideixen contractar els serveis de custòdia, rebutjant així la restricció imposada per l'AEAT.

La sentència subratlla que, tot i així, les llars d'infants han de disposar d'autorització per a l'obertura i funcionament de l'activitat de custòdia de menors, incloent l'assistència, cura i alimentació. No obstant això, no es requereix legalment que les llars d'infants tinguin autorització com a centre educatiu infantil.

Amb aquesta resolució, el Tribunal Suprem unifica els criteris dels jutjats i tribunals, corregint la interpretació restrictiva de la deducció fiscal aplicada anteriorment per l'Administració. Aquesta decisió aclareix el panorama i proporciona una base legal més amplia per a les mares treballadores que desitgin beneficiar-se d'aquesta deducció.

Per a més informació o aclariments, no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx professional.