Ana Estrada i Fernández-Hontoria

Advocada laboralista
Ana Estrada i Fernández-Hontoria

L’advocada Ana Estrada i Fernández-Hontoria és una professional amb una sòlida formació acadèmica en dret i una trajectòria consolidada. Advocada laboralista en exercici des de l’any 2000, la seva visió integral li permet oferir un assessorament expert per resoldre qüestions legals complexes relacionades amb el món laboral.

La seva dedicació a la justícia laboral i la seva vocació per oferir assessorament legal de qualitat són el reflex del seu compromís en la construcció d'una societat més justa i equitativa.

Com ella mateixa destaca:

“La motivació i compromís per la justícia em permet créixer i millorar contínuament, gaudint de la feina i aportant valor a les persones i empreses, i a la societat en general.”

Com a experta de l'Àrea Laboral, dissenya l’estratègia jurídica més adient i eficient en cada cas i l’executa amb rigor, professionalitat i ètica jurídica per aconseguir acords beneficiosos per a totes les parts implicades, evitant recórrer a llargs procediments judicials.

SERVEIS

2

Gestió

Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

Gestió | Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.
4

Legal

Defensem la teva seguretat i tranquil·litat.

Legal | Defensem la teva seguretat i tranquil·litat.

COMPARTEIX