Desequilibri patrimonial en societats mercantils: causes, conseqüències i solucions

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
13 Març, 2024 — 2 min
Desequilibri patrimonial en societats mercantils: causes, conseqüències i solucions

La problemàtica del desequilibri patrimonial en les societats mercantils és una qüestió rellevant i recurrent que pot conduir a la dissolució de l'empresa. Volem exposar què implica aquest desequilibri, les seves conseqüències i les possibles vies per a la seva resolució.

Desequilibri patrimonial: Definició i conseqüències:

El desequilibri patrimonial, segons la Llei de societats de capital, es produeix quan les pèrdues d'un exercici redueixen el patrimoni net a menys de la meitat del capital social. Aquesta situació pot conduir a la dissolució de la societat, amb els administradors com a responsables solidaris de tots deutes els posteriors al moment de la dissolució.  

Responsabilitat dels administradors: Els administradors tenen la responsabilitat de convocar una junta general per abordar el desequilibri patrimonial en un termini de dos mesos des de la seva detecció. En cas contrari, poden ser considerats responsables solidaris, amb els seus patrimonis personals, pel deute acumulat des de la causa de dissolució.

Procediments legals: Si la junta no es convoca o no es resol el desequilibri, s’ha de sol·licitar la dissolució judicial al jutjat mercantil. La responsabilitat dels administradors persisteix si no actuen amb diligència per abordar la situació.

Solucions al desequilibri patrimonial: Les possibles solucions inclouen l'ampliació de capital mitjançant aportacions dels socis, la reducció del capital social, coneguda com a operació d'acordió, o valorar  la possibilitat de fer un préstec participatiu a la societat.

El desequilibri patrimonial pot posar en perill la continuïtat d'una societat mercantil, i la responsabilitat dels administradors és crucial per afrontar aquesta situació. La comprensió de les seves conseqüències i la presa de mesures adequades poden ser determinants per a la supervivència i l'èxit continuat de l'empresa. Enfrontar-se a aquesta problemàtica amb coneixement i diligència és fonamental per assegurar un futur sòlid i sostenible per a la societat.

Notícies relacionades

Opcions de pagament fraccionat de l'Impost sobre societats al febrer

Jaume Carles i Freixas
Jaume Carles i Freixas
Soci i Assessor fiscal
Impostos
30 Gen, 2024 — 3 min
Opcions de pagament fraccionat de l'Impost sobre societats al febrer