Maximitza els beneficis fiscals compensant les bases imposables negatives

Fiscalitat
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
25 Juny, 2024 — 2 min
Maximitza els beneficis fiscals compensant les bases imposables negatives

Si la teva empresa és de nova creació o és una empresa emergent és probable que en els primers anys d'activitat es generin pèrdues, transformant-se aquestes en bases imposables negatives (BIN) que es poden compensar en exercicis futurs. A continuació, proporcionem algunes recomanacions clau que permeten maximitzar els beneficis fiscals.

Compensació de BIN: estratègia i oportunitat

La compensació de BIN és opcional. Així, si la teva empresa té bases imposables negatives, pots decidir si vols compensar-les en un exercici específic i en quina quantitat fer-ho.

Actualment, no hi ha un període màxim per compensar les bases imposables negatives generades, cosa que dona una major flexibilitat en la gestió fiscal.

No sempre és aconsellable compensar les BIN quan s'obtenen beneficis. Si la teva empresa tributa a un tipus reduït del 15%  en els primers anys, podria ser més beneficiós esperar fins que el tipus impositiu sigui del 25% per compensar aquestes bases negatives.

Tipus reduït del 15%: aprofita'l al màxim

Les empreses de nova creació poden beneficiar-se d'un tipus reduït del 15% en el primer exercici amb base imposable positiva i en el següent.

Les empreses emergents poden gaudir del tipus reduït del 15% en el primer exercici amb base positiva i en els tres següents.

El tipus reduït s'aplica únicament en el primer exercici amb base imposable positiva i en el següent (o en els tres següents exercicis consecutius, en el cas d'empreses emergents). Si en algun d'aquests períodes la teva empresa té pèrdues, no podrà estendre aquest termini. Per exemple, si el 2023 la teva empresa obté una base positiva i aplica el 15%, encara que el 2024 la base sigui negativa, el 2025 haurà de tributar al 25% (o al 23% si és una micro pime).

Estratègia de compensació òptima

La teva empresa té la llibertat de decidir quan i en quina quantia compensar les BIN pendents. Amb algunes excepcions, les BIN no es perden, permetent una gestió més eficaç de la seva tributació. Quan la teva empresa comenci a obtenir beneficis, compensa les BIN de manera que la base imposable tributable sigui la més alta possible durant els exercicis en què s'apliqui el tipus reduït del 15%. Si cal, es pot retardar la compensació de les BIN per aconseguir aquest objectiu.

Cal tenir en compte el cost econòmic que pot comportar el retard en la compensació de les BIN. És crucial avaluar si els beneficis fiscals superen els possibles costos d'aquesta estratègia.

Estem a la teva disposició per assessorar-te i ajudar-te a implementar aquestes estratègies de manera efectiva, assegurant que la teva empresa aprofiti al màxim els avantatges fiscals disponibles. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta addicional.