Augment dels preus en les assegurances: Un canvi de tendència després de la Covid-19

Assessorament
ESCRIT PER Lluís Lladó i Barrieras
21 Març, 2024 — 3 min
Augment dels preus en les assegurances: Un canvi de tendència després de la Covid-19

Des de l'any 2008, quan la bombolla immobiliària va esclatar, hem estat immersos en una competició de preus entre les companyies asseguradores. Això ha provocat una baixada progressiva dels preus any rere any en tots els seus productes fins al 2018. Aquesta tendència ha permès als clients gaudir de primes molt baixes i, en molts casos, insuficients per cobrir adequadament el risc assegurat i garantir un marge de benefici.
No obstant això, a partir del 2018, hem observat un canvi en aquest comportament, amb un increment gradual que va coincidir amb l'impacte de la pandèmia de la Covid des del 2019 fins al 2023. En aquest últim any, hem experimentat un augment dràstic dels preus en tots els productes asseguradors, principalment promogut pel mercat Reassegurador.


El motiu d'aquest augment arriba per diversos factors:


Sinistralitat: Augment en el nombre d'accidents de trànsit, robatoris o incidents relacionats amb habitatges, així com un augment en la freqüència de reclamacions de salut, per causa de la covid, i els nous costos de les grans corporacions mèdiques.

Inflació: La inflació ha afectat increment de preus dels materials de construcció, recanvis d'automòbils i serveis mèdics, cosa que porta a un augment en els preus de les pòlisses d'assegurança per cobrir aquests costos més grans. Hi ha companyies que xifren en un 25% l'augment de primes.


Regulació: Canvis en la regulació del sector assegurador, com l'augment d'indemnització pel barem ha influït en els preus de les primes, augmentant així els requisits de capital per a les asseguradores o imposant noves obligacions de cobertura.

Riscos emergents: L'aparició de nous riscos, com ara o desastres naturals més freqüents, i intensos a causa del canvi climàtic, i la freqüència a utilitzar les cobertures asseguradores, han contribuït a l'augment dels preus de les assegurances.

En aquest context de creixent tendència alcista en els preus de les assegurances, és crucial per als clients prendre'n consciència i revisar les seves pòlisses regularment. Assegurar-se que la cobertura proporcionada encara satisfaci les seves necessitats és fonamental per mantenir una protecció adequada enfront dels imprevistos. A més, considerar opcions com la negociació de primes o la cerca de noves ofertes podria ajudar a mitigar l'impacte d'aquest increment de preus. És essencial estar ben informats i prendre decisions intel·ligents per garantir la seguretat financera i la tranquil·litat enfront de qualsevol eventualitat.

Descobreix com podem ajudar-te a viure la vida sense preocupacions.