Actualització de les bases mínimes de cotització a l'SMI per a 2024

salari
ESCRIT PER Raquel Pujabet i Solanich
05 Abr, 2024 — 3 min
Actualització de les bases mínimes de cotització a l'SMI per a 2024

La Seguretat Social ha emès una correcció d'errates relativa a l'Ordre PJC/281/2024, amb data del 27 de març, en què s'aporten modificacions a l'Ordre PJC/51/2024 del 29 de gener. Aquesta correcció té com a objectiu principal ajustar les bases de cotització a la Seguretat Social de conformitat amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) establert per al 2024.

El Reial decret 145/2024, emès el 6 de febrer, va fixarel SMI per al 2024, amb efectes a partir de l'1 de gener del mateix any. La publicació d'aquest decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 28 de març de 2024, juntament amb una correcció d'errates el 3 d'abril, va motivar l'Ordre PJC/281/2024. Aquesta ordre actualitza els llindars mínims de la base de cotització a la Seguretat Social en els diferents règims, ajustant-los a l'SMI establert per al 2024.

En conseqüència, s'han modificat parcialment els preceptes de l'Ordre PJC/51/2024 per reflectir aquests canvis, incrementant els imports de les bases mínimes en la mateixa proporció que l'SMI ha augmentat.

Els treballadors han de tenir en compte aquestes noves bases i assegurar-se que les diferències entre les bases oficials publicades al gener i les noves siguin liquidades conforme a la normativa vigent.

A continuació, es detallen les bases mínimes i màximes de cotització per al règim general, que han estat actualitzades des de l'1 de gener de 2024:

Actualització de les bases mínimes de cotització a l'SMI per a 2024

A més d'això, s'han actualitzat els imports relatius a situacions específiques, com ara contractes temporals de curta durada, contractes per a la formació i l'aprenentatge, i les pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en programes de formació.

D'altra banda, s'esmenen uns errors advertits en la redacció de l'article 31 de l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, quant a la referència a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals en les bases de cotització per conceptes de recaptació conjunta.

Finalment, s'ha afegit una disposició nova relativa a les pràctiques formatives, tant remunerades com no remunerades. Aquesta disposició estipula que les empreses han de gestionar l'alta i la baixa dels participants i comunicar el nombre de dies de pràctiques realitzades. També s'estableixen normes per als casos en què aquestes pràctiques coincideixin amb períodes d'alta en altres règims de la Seguretat Social per exercir una altra activitat o situacions assimilades a l'alta amb obligació de cotitzar.

Notícies relacionades

El salari mínim puja un 5% amb l'últim acord del Govern

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Laboral
29 Gen, 2024 — 3 min
El salari mínim puja un 5% amb l'últim acord del Govern

El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

Meritxell Cruces Mabras
Meritxell Cruces Mabras
Assessora laboral
Gestió laboral
11 Març, 2024 — 2 min
El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI