Protegint la responsabilitat de l'empresa en un cas d'accident laboral

Accident laboral
Cas de defensa en matèria de prevenció de riscos laborals
Protegint la responsabilitat de l'empresa en un cas d'accident laboral

Ens hem encarregat de la defensa d'una empresa del sector alimentari en un cas d'accident laboral. La nostra tasca ha estat garantir que l'excel·lent treball de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals fos reconegut i tingut en compte davant les circumstàncies imprevistes.

Vam defensar amb fermesa la feina ben feta de l'empresa, demostrant que havia pres totes les precaucions necessàries per garantir la seguretat dels seus treballadors

El repte

El principal repte que hem afrontat ha estat demostrar que l'empresa havia pres les mesures adequades en matèria de prevenció de riscos laborals, i que l'accident havia estat causat per un comportament imprudent de l'accidentat, i no per negligència de l'empresa.

La solució

Durant la fase probatòria, vam recopilar i presentar tota la documentació necessària per demostrar que l'empresa havia facilitat el material i la formació necessària als treballadors i que es portava a terme un control adequat per assegurar-se que les mesures de seguretat eren respectades. A més, vam presentar proves que evidenciaven que l'accident havia estat causat per un comportament imprudent de l'accidentat. Amb aquesta sòlida defensa, hem aconseguit exculpar l'empresa de totes les acusacions.

L'equip del projecte