Millorant l’eficiència d’una planta biològica al Tarragonès

Group 2409 3
Optimitzem el rendiment d'una planta biològica preexistent destinada al tractament de dejeccions ramaderes porcines.
Millorant l’eficiència d’una planta biològica al Tarragonès

Modificació i implantació d’un sistema de monitorització d’una planta biològica per al tractament de dejeccions ramaderes.

A través de la monitorització i automatització, hem aconseguit millorar l'eficiència del tractament de dejeccions ramaderes en una planta biològica existent

El repte

El repte d’aquest projecte ha estat millorar l'eficiència d'una planta biològica existent que tracta dejeccions ramaderes porcines. Es volia garantir el bon funcionament de la planta per aconseguir una màxima eficiència en el procés de tractament, però es necessitava implantar algun sistema o solució que permetés monitoritzar i controlar l'estat del procés en tot moment per tal de detectar possibles problemes o disfuncions i actuar ràpidament per corregir-los. 

Millorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al TarragonèsMillorant l’eficiència d’una planta biològica al Tarragonès

La solució

Per assegurar la màxima eficiència i el correcte funcionament d'una planta biològica ja existent que tracta dejeccions ramaderes porcines, hem implementat un sistema d'automatització per controlar tots els equips elèctrics i les sondes de la instal·lació, amb l'objectiu de conèixer en tot moment l'estat del procés. Aquesta monitorització ha permès millorar el rendiment inicial de la instal·lació.

Porcs, truges
Tipus de granja

L'equip del projecte

Productes destacats

RAACPUR

RAACPUR | Plantes de tractament biològic de dejeccions ramaderes.

Gestionem, dissenyem i construïm plantes automatitzades per a explotacions ramaderes més eficients i sostenibles.★★★★★ | FIGAN 2019| Millora tècnica
  • Rendiments certificats per òrgans oficials
  • Reducció de costos
  • Acompanyament integral
  • Fàcil manteniment
  • Inversió subvencionable
RAACPUR