Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs

UPC | Polytechnic University of Catalonia
Projecte executiu d'obra, instal·lacions i trasllat de maquinària del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs
Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs

Hem fet el projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs, concretament l'execució de l'obra civil i d'instal·lacions, el Project Management, la direcció i la posada en funcionament del centre, així com el trasllat de la seva maquinària. Amb una superfície d'instal·lació de 675 m², el projecte inclou també la implantació de la planta pilot d'investigació del plàstic de Terrassa cap al Campus Diagonal Besòs, complint escrupulosament amb el calendari previst.

El repte

El principal repte que hem afrontat en aquest projecte ha estat la coordinació de l'obra civil i de les instal·lacions per garantir que tots els elements estiguessin a punt per al trasllat de la maquinària. També hem hagut de gestionar el temps i recursos de manera eficient per assegurar-nos que la planta pilot d'investigació del plàstic es traslladés sense interrupcions dins el calendari previst.

Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs Impulsant la innovació: Projecte de trasllat del Centre Català del Plàstic al Campus UPC Diagonal Besòs

La solució

Hem aplicat una estratègia de Project Management integral en el trasllat del Centre Català del Plàstic. A través d'un pla detallat de gestió de projecte, hem coordinat i supervisat de manera eficient tots els aspectes clau del trasllat, incloent l'execució de l'obra civil i d'instal·lacions, la direcció del projecte i la posada en funcionament del centre. Gràcies a una gestió rigorosa del temps, dels recursos i de les tasques, hem assegurat la consecució dels objectius del projecte dins dels terminis previstos i amb uns alts estàndards de qualitat. La nostra tasca de Project Management ha estat fonamental per garantir una execució exitosa de tot el projecte de trasllat, amb una visió integral i una supervisió meticulosa de tot el procés.

Estem orgullosos d'haver format part d'aquest projecte que contribuirà a la millora i desenvolupament del Centre Català del Plàstic.

675 m²
d'instal·lació

L'equip del projecte