Cap a una gestió de residus més eficient, al Pont de Vilomara

FCC Ambito, S.A.
Hem fet la modificació substancial amb Estudi d'Impacte Ambiental de l'Autorització Ambiental per a l'ampliació de les instal·lacions de tractament de residus situada al Pont de Vilomara, per a l'actualització de dades de l'activitat productiva de tractament de neveres i altres equips de fred.
Cap a una gestió de residus més eficient, al Pont de Vilomara

El Repte

Incorporar les modificacions productives necessàries per assegurar la viabilitat técnico-econòmica de la planta

Conèixer la tramitació tècnico-administrativa és clau per assegurar la viabilitat de les empreses

La Solució

La modificació substancial realitzada a l'Autorització Ambiental per a l'ampliació de les instal·lacions de tractament de residus situades al Pont de Vilomara va requerir un Estudi d'Impacte Ambiental per a l'actualització de les dades de l'activitat productiva de tractament de neveres i altres equips de fred. A través de la nostra solució, vam oferir al client una actualització completa i exhaustiva de les dades ambientals i de producció, que va contribuir a una millora de l'eficiència en la gestió dels residus i, alhora, a una millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions. Els nostres experts van treballar de la mà amb el client per garantir que totes les exigències legals i ambientals es complissin de manera efectiva, assegurant així una solució sostenible i de qualitat.

Única planta de tractament de neveres de Catalunya.

L'equip del projecte