Quan l'IVA pot ser una preocupació en operacions immobiliàries

Immobiliari
ESCRIT PER Ona Serradell
27 Nov, 2023 — 3 min
Quan l'IVA pot ser una preocupació en operacions immobiliàries

D'acord amb la Llei de l'IVA, hi ha certes operacions immobiliàries que gaudeixen d'exempcions d'aquest impost. Aprofundim en aquestes per assegurar-nos que estigueu ben informats sobre aquest tema.

 

  1. Exempció en l'IVA dels lliuraments de terrenys no edificables

En aquesta categoria, es troben exemptes els lliuraments de terrenys rústics i altres que no són edificables. Això inclou aquells terrenys que són indispensables per al desenvolupament d'una explotació agrària i els destinats exclusivament a parcs, jardins públics o superfícies viàries d'ús públic.

 

És important tenir en compte que la condició d'edificable està definida pels terrenys qualificats com a solars i altres terrenys aptes per a l'edificació amb l'autorització corresponent.

 

  1. Exempció en l'IVA dels segons i ulteriors lliuraments d'edificacions

Aquesta exempció s'aplica als segons i ulteriors lliuraments d'edificacions, incloent-hi els terrenys en què es trobin. És rellevant destacar que no es considera primer lliurament aquell realitzat pel promotor després de dos anys d'ús continuat per part del propietari.

 

A més, aquesta exempció no s'aplica a certes situacions com els lliuraments d'edificacions per a la seva rehabilitació, entre altres.

 

  1. Exempció en l'IVA dels arrendaments i constitució i transmissió de drets reals d'ús i gaudi

Els arrendaments que es consideren serveis, juntament amb la constitució i transmissió de drets reals d'ús i gaudi, gaudeixen d'exempcions d'IVA. Això inclou terrenys destinats a explotacions agràries i edificis destinats a habitatges.

 

A mesura que explorem aquestes exempcions, recordem que els detalls específics poden variar, i és sempre aconsellable consultar amb professionals del sector.

 

Renúncia a l'exempció en l'IVA en operacions immobiliàries

En alguns casos, els adquirents amb dret a deducció de les quotes suportades poden optar per renunciar a les exempcions. Aquesta decisió pot tenir implicacions, i és crucial assegurar-se de seguir els procediments adequats en aquest cas.

Notícies relacionades

Més canvis a l’habitatge

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
05 Juny, 2023 — 6 min
Més canvis a l’habitatge

El valor de referència a les transaccions immobiliàries

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
12 Maig, 2023 — 3 min
El valor de referència a les transaccions immobiliàries