La recuperació del deute

Gestió cobraments
ESCRIT PER Emma Méndez i Cortés
16 Maig, 2023 — 3 min
La recuperació del deute

Dur a terme una correcta gestió de cobraments és essencial per a totes les empreses. Això és més evident en circumstàncies excepcionals com les actuals, en les quals la tresoreria és el centre d’interès de qualsevol empresa i els gerents i propietaris s’adonen de la seva importància per a la supervivència del negoci. Sovint, aquesta tasca es converteix en un treball feixuc per a moltes d’elles, que han de bregar amb clients que incompleixen els seus compromisos de pagament, tot comportant problemes financers per al seu negoci. Això pot afectar el seu creixement, ja que a vegades cal recórrer a fonts de  finançament alternatives per poder seguir existint i, en el pitjor dels casos, poden ser arrossegades al tancament per falta de liquiditat. Per aquest motiu, és molt important que tota empresa compti amb una política de gestió de cobraments, que implementi metodologies que li permetin ser més efectiva i, conseqüentment, que pugui evitar la greu problemàtica que comporta la morositat.

L’origen d’un impagament es pot deure a diversos motius i és cabdal tenir-lo identificat per poder personalitzar la negociació en funció de cada cas. No és el mateix tractar amb un deutor a qui no li ha arribat la factura, que amb un que està passant dificultats o amb un altre que el que pretén és escapolir-se i no pagar. És important destacar, doncs, que els impagats no sempre es produeixen per motius de solvència. Documentar el deute i reunir tota la informació que acrediti l’import pendent, és imprescindible per iniciar la gestió de la seva recuperació. El gestor de cobraments és el responsable d’identificar la tipologia del deutor per definir quina estratègia convé seguir per aconseguir l’èxit de la manera més ràpida i beneficiosa possible.

És fonamental que tota empresa tingui el control i coneixement íntegre del cicle de cobraments. Només així, podran ser capaces de planificar i actuar amb antelació minimitzant possibles problemes, sobretot tenint en compte que el temps és un factor clau que no afavoreix el creditor. Davant la prescripció d’un deute no hi ha res a fer. El deutor queda legalment eximit de l’obligació de pagar. D’aquí la importància de la figura del gestor de cobraments, que amb la seva actuació pot interrompre aquesta prescripció.

Hi ha un proverbi de SunTzu que diu que la Allò que és suprem en l’art de la guerra és sotmetre l’enemic sense lliurar-li batalla. Aplicat a la gestió de cobraments podríem dir que l’art de cobrar és aconseguir el pagament sense enfrontar-se amb el deutor, perquè una gestió eficient es tradueix en un estalvi de temps, de diners i en una major credibilitat i millor imatge per a l’empresa.