La dimensió humana del “Lean”

Lean
ESCRIT PER Lídia Dalmases i Junyent
12 Jul, 2022 — 3 min
La dimensió humana del “Lean”

Per tots és sabut que l’elevada competitivitat i l’entorn canviant del mercat fa que les organitzacions hagin d’adaptar-se ràpidament als canvis, al mateix temps que han de reduir costos i garantir la qualitat dels seus productes i serveis. Ser competitius en aquest entorn implica revisar els mètodes de gestió tradicionals, d’aquí que cada vegada més sentim a parlar de ‘Lean’, no només a les empreses del sector industrial, sinó també en el sector serveis. Les empreses que implementen aquesta metodologia busquen, doncs, un guany en termes de competitivitat, ja que el ‘Lean’, en definitiva, és un mètode que ajuda l’empresa i l’enfoca a la consecució dels objectius estratègics del negoci.

Però més enllà de la definició més corporativa que seria la d’eliminar o reduir tot allò que no afegeix valor en el procés productiu o en les activitats que es desenvolupen, és important tenir en compte l’accepció més literal del terme. ‘Lean’ significa esvelt. Doncs siguem-ho a les nostres organitzacions, siguem atractius per als nostres clients i per als nostres empleats! Aquesta és una de les claus de l’èxit de tota organització.

Les empreses que assumeixen aquesta filosofia tenen clar que el seu cor són les persones. El ‘Lean’ atorga al treballador un paper protagonista, ja que busca implicar-lo en aquesta filosofia de treball. El motiu és prou clar, el treballador és el primer a observar certs problemes que poden ser resolts, problemes que amb l’aplicació d’un conjunt de tècniques que ens proporciona el ‘Lean’ permeten aconseguir més amb menys. Així doncs, els principis fonamentals d’aquesta filosofia, a més de l’eliminació de les activitats que no ofereixen valor, són el respecte a les persones i la satisfacció del clients, factors que garanteixen la salut i la seguretat de les empreses i, per tant, els seus èxits, factors que diuen molt dels valors que les governen.