Els desavantatges de vendre a crèdit

Morositat
ESCRIT PER Emma Méndez i Cortés
30 Maig, 2024 — 2 min
Els desavantatges de vendre a crèdit

Quins desavantatges hi ha a l'hora de vendre a crèdit?

La pràctica de vendre a crèdit pot proporcionar als comerciants una flexibilitat financera i augmentar les vendes. Però també comporta riscos significatius, que poden afectar la salut financera d’un negoci. És important que els empresaris siguin plenament conscients d’aquests riscos i prenguin mesures per protegir-se adequadament.

Un dels principals riscos de vendre a crèdit és la morositat dels clients. En altres paraules, hi ha el risc que els clients no paguin o paguin tard les factures pendents, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en el flux de tresoreria del negoci i la seva capacitat per afrontar les despeses operatives i financeres. Això pot incloure la dependència excessiva del finançament extern, com ara línies de crèdit o préstecs comercials, per finançar les vendes a crèdit. Això pot exposar el negoci a fluctuacions en els costos d’interès o restriccions en l’accés al crèdit que poden afectar la capacitat de l’empresa per operar i créixer.

Amb una bona gestió de crèdits es redueix el risc de crèdit comercial, és a dir, es pot assegurar que tots els crèdits concedits als clients es cobrin dins dels terminis acordats. Això es pot aconseguir mitjançant estratègies de risc adequades i aplicant polítiques adaptades a la situació econòmica i als objectius de l’empresa.

Així mateix, el crèdit mal gestionat pot conduir a un increment de les pèrdues per deute incobrable. Quan els clients no paguen les seves factures, l’empresa pot haver de dedicar recursos significatius per recuperar els diners deguts, o fins i tot haver de suportar la pèrdua completa de la quantitat del deute.

Per mitigar aquests riscos, els empresaris poden implementar diverses estratègies. Això pot incloure l’establiment de polítiques de crèdit clares i estrictes, la verificació de la solvència dels clients abans d’atorgar-los crèdit, i el seguiment rigorós dels comptes pendents per identificar i gestionar de manera proactiva els clients amb problemes de pagament. A més, l’ús de garanties com ara assegurances de crèdit o pagarés garantits, pot ajudar a protegir el negoci contra el risc de morositat i deute incobrable.

En conclusió, el departament de gestió de crèdits ha de fer front a una gran varietat de reptes i ha de prendre decisions complexes, per garantir el bon funcionament de l’empresa en relació amb els crèdits concedits als clients.

Notícies relacionades

7 consells per evitar la morositat en els pagaments

Emma Méndez i Cortés
Emma Méndez i Cortés
Gestora de cobraments
Gestió cobraments
29 Nov, 2023 — 2 min
7 consells per evitar la morositat en els pagaments

Aprovació del Reglament Europeu contra la morositat: Un “salvavides” per a les PIMES

Emma Méndez i Cortés
Emma Méndez i Cortés
Gestora de cobraments
Empresa
02 Maig, 2024 — 3 min
Aprovació del Reglament Europeu contra la morositat: Un “salvavides” per a les PIMES