Deducció de l'IRPF reduïda al 50% per als nous contractes de lloguer del 2024

Fiscalitat
ESCRIT PER Quim Carles i Santacana
31 Gen, 2024 — 3 min
Deducció de l'IRPF reduïda al 50% per als nous contractes de lloguer del 2024

La recent Llei d'Habitatge presenta incentius fiscals a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als nous contractes d'arrendament destinats a l'habitatge habitual, amb l'objectiu d'estimular l'oferta de preus assequibles. Aquestes bonificacions, que poden arribar fins al 90%, van entrar en vigor el 1 de gener del 2024, però estan condicionades a la declaració d'àrees de mercat tensionat per part de les Comunitats Autònomes (CCAA), cap de les quals ho ha fet fins ara.

Mentrestant, la deducció general pels nous contractes de lloguer de llarga estança, signats a partir d'aquest any, disminueix del 60% al 50%. La Renda del 2023, que es realitzarà a la primavera del 2024, serà l'última en què els arrendadors podran desgravar el 60% en el rendiment net de lloguer d'habitatge de manera general. A partir de la Renda del 2024, declarada al 2025, els propietaris hauran de considerar la data de signatura dels seus contractes d'arrendament per determinar la bonificació aplicable.

La Llei d'Habitatge, vigent des de maig passat, introdueix canvis en els incentius fiscals per als nous arrendaments d'habitatges signats des del 1 de gener del 2024. És important destacar que només els contractes de lloguer habitual d'habitatges poden beneficiar-se d'aquestes deduccions a l'IRPF. Els lloguers de temporada, arrendaments per habitacions i pisos turístics no són elegibles per a aquestes bonificacions.

La reducció general del 60% en el rendiment net del lloguer d'habitatge s'ajusta ara al 50% pels nous contractes d'arrendament, amb la possibilitat d'augmentar fins al 90% complint certs requisits. Un requisit clau per obtenir una bonificació major és que l'habitatge estigui ubicat en una zona declarada com a àrea de mercat residencial tensionat. No obstant això, fins al moment, cap Comunitat Autònoma ha especificat aquesta declaració.

Catalunya està avançant en aquest aspecte, presentant una proposta al Govern Central al setembre passat que incloïa 140 municipis amb preus de lloguer tensionats. No obstant això, el Ministeri va sol·licitar més informació i detalls sobre la correcció de desequilibris. Un altre factor que retarda la implementació és la definició de l'índex de referència de preus de lloguer homogeni per a tota Espanya, que s'espera que es compleixi aquest mes de gener segons el nou Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana (Mivau).

El País Basc també ha iniciat els procediments per declarar zones de mercat tensionat, identificant 41 municipis que compleixen amb les condicions, incloent-hi gran part de la zona metropolitana de Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria-Gasteiz, a més d'Eibar, Irún, Barakaldo, Zarautz o Portugalete.

Bonificacions al lloguer a l'IRPF des del 2024: Canvis i Detalls

La Llei d'Habitatge modifica la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per introduir canvis significatius en les bonificacions aplicables als arrendaments d'habitatge. L'article 23, apartat 2, es modifica de la següent manera:

  1. En el cas d'arrendaments d'habitatges en zones de mercat residencial tensionat, el rendiment net positiu es redueix en un 90%, sempre que es formalitzi un nou contracte amb una rebaixa del 5% en la renda inicial respecte al contracte anterior.

  2. Una reducció del 70% s'aplica en cas de no complir els requisits anteriors i si l'arrendador lloga per primera vegada a algú de 18 a 35 anys en una zona tensionada, o a una entitat sense ànim de lucre amb finalitats socials.

  3. Una reducció del 60% s'aplica quan l'habitatge ha estat objecte de rehabilitació en els dos anys anteriors a la signatura del contracte d'arrendament.

  4. Una reducció del 50% s'aplica en qualsevol altre cas.

És essencial que aquests requisits es compleixin en el moment de signar el contracte d'arrendament, i la reducció s'aplica mentre es compleixin aquests requisits. Aquestes reduccions s'apliquen només a rendiments nets positius presentats abans d'iniciar procediments de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció. No s'apliquen a ingressos no inclosos o despeses indegudament deduïdes, i tampoc a contractes que incompleixin la legislació d'arrendaments urbans. Les zones de mercat residencial tensionat es determinaran mitjançant la resolució del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, d'acord amb la legislació estatal en matèria d'habitatge.

Notícies relacionades

Més canvis a l’habitatge

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
05 Juny, 2023 — 6 min
Més canvis a l’habitatge

L’enrenou de la plusvàlua municipal

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
09 Març, 2022 — 1 min
L’enrenou de la plusvàlua municipal