Ajudem a protegir la privacitat de les persones

Meritem, S.A.
Hem prestat assessorament en matèria de protecció de dades personals, garantia dels drets digitals, i de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, per al compliment de les respectives normatives vigents, implementant les mesures de seguretat adequades.
Ajudem a protegir la privacitat de les persones

Hem realitzat una anàlisi de riscos que ens ha permès identificar les possibles amenaces que poden afectar la privacitat i la seguretat de les dades personals, així com les mesures preventives que es poden prendre per evitar-les o mitigar-les. Concretament:

 • Anàlisi d'adequació RGPD de les activitats amb tractament de dades personals per identificar possibles vulneracions i proporcionar solucions per garantir-ne el compliment.
 • Establiment de mesures organitzatives i assessorament tècnic per implementar les mesures de seguretat adequades.
 • Assessorament en el marc legal de la  pàgina web de l’empresa, incloent-hi polítiques de privacitat, cookies i avís legal.
 • Revisió i elaboració de contractes en matèria de protecció de dades per a cessió de dades a tercers, organismes i professionals, per assegurar que els acords són conformes amb la normativa de protecció de dades.
 • Avaluació del compliment RGPD per a la revisió anual i garantir la conformitat en tot moment.
 • Registre d’activitats dels diferents tractaments de dades Personals.
 • Elaboració dels documents de les activitats en el tractament de dades personals
 • Portal Web: Elaboració de les Polítiques de seguretat/privacitat i tractament de Cookies, e-commerce (Condicions generals de venda/Contractació).

Les dades personals han de ser tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.

El repte

L’execució d'un conjunt de tasques indispensables per a la conformitat amb les disposicions en matèria de protecció de dades personals:

 • Inventari de fitxers amb dades de caràcter personal.
 • Inventari de mitjans informàtics.
 • Llista de personal afectat.
 • Funcions del personal.
 • Situació actual respecte a tercers.
 • Comunicacions.
 • Elaboració de normes de funcionament.
 • Disseny de normes de conducta del personal.
 • Elaboració del document de seguretat.
 • Informe final i recomanacions.

La solució

Hem establert les mesures organitzatives i l’assessorament tècnic necessaris per garantir la seguretat i privacitat que han de tenir els fitxers amb dades de caràcter personal.

L'equip del projecte