Operar en mercats financers: què s’ha de tenir en compte?

Economia
ESCRIT PER Pol Martí i Salgado
19 Oct, 2021 — 4 min
Operar en mercats financers: què s’ha de tenir en compte?

Avui en dia, operar en els mercats financers està a l’abast de tothom. Ja sigui a través del banc, o simplement registrant-se en un broker online, es pot tenir el compte obert en només uns minuts. Per això, cada cop més persones entren en aquest món per obtenir uns ingressos extraordinaris. Però, tothom està preparat per operar en els mercats? 

És evident que a la nostra societat hi ha una falta de formació financera per operar correctament en els mercats. Tot i així, la gent segueix operant, esperant obtenir rendibilitats positives.

Per aquest motiu, exposaré tres punts que val la pena tenir en compte a l’hora d’operar en mercats financers. 

Primer de tot, cal valorar quin tipus de gestió dels actius es decidirà seguir. Predominen dues maneres de gestionar les carteres: la gestió passiva i la gestió activa. La primera consisteix en comprar i esperar que el mercat doni un rendiment. En el segon cas, a través de diverses operacions de compravenda, s’intenten obtenir rendiments superiors al mercat. Per tant, s’ha d’escollir aquella opció que s’adapti millor a cadascun de nosaltres.

Un cop s’ha decidit per quina gestió s’optarà, s’haurà de seleccionar quina estratègia se seguirà per dur a terme les operacions. Principalment, destaquen dos tipus d’anàlisis: la tècnica i la fonamental. Sense entrar massa en detall sobre el seu funcionament, l’anàlisi tècnica es basa en l’estudi de les cotitzacions a través de gràfics i indicadors; en canvi, l’anàlisi fonamental consisteix en l’estudi dels estats financers de les empreses. 

Finalment, un cop s’ha decidit quina gestió es farà i quina estratègia se seguirà, s’haurà de decidir quins actius s’utilitzaran per fer les operacions. Per poder fer una bona selecció, primerament és necessari fer un estudi macroeconòmic sobre el país on es decidirà invertir. En segon lloc, s’haurà de fer una anàlisi microeconòmica dels sectors que operin en aquest país.  I finalment, a través de l’estratègia escollida, es decidirà quins actius es compraran.

Per tant, com hem vist, invertir en els mercats financers és molt més que la simple compravenda d’accions i s’ha d’anar molt amb compte a l’hora de dur a terme les operacions si es volen obtenir resultats satisfactoris.