La clau per a l’estabilitat financera en temps excepcionals

Gestió cobraments
ESCRIT PER Emma Méndez i Cortés
02 Gen, 2024 — 3 min
La clau per a l’estabilitat financera en temps excepcionals

Realitzar una gestió de cobraments efectiva és crucial per a totes les empreses, especialment en circumstàncies excepcionals com les actuals, on la tresoreria pren un paper central en la supervivència del negoci. En aquest context, els gerents i propietaris reconeixen la importància d'aquesta tasca per mantenir la solidesa financera. No obstant això, moltes empreses es veuen enfrontades a la feina feixuga de lidiar amb clients que no compleixen els seus compromisos de pagament, generant problemes financers que poden impactar en el creixement. En alguns casos, aquesta situació obliga les empreses a recórrer a fonts de finançament alternatives per sobreviure, i en els pitjors escenaris, poden arribar al tancament per falta de liquiditat. Per això, és crucial establir una política de gestió de cobraments que implementi metodologies efectives per prevenir problemes derivats del retard en els pagaments.

L'origen d'un impagament pot ser divers i és essencial identificar-lo per adaptar la negociació a cada cas específic. No és el mateix tractar amb un deutor que no ha rebut la factura, amb un que està vivint dificultats financeres o amb un que simplement vol eludir el pagament. Cal destacar que els impagaments no sempre es deuen a problemes de solvència i, per tant, documentar el deute i recopilar tota la informació rellevant, és fonamental per iniciar una gestió de recuperació efectiva. El gestor de cobraments ha de personalitzar cada gestió en funció de les característiques del deutor, per determinar la millor estratègia que asseguri un èxit ràpid i beneficiós.

És essencial que les empreses mantinguin un control detallat del cicle de cobraments per poder planificar i anticipar-se a possibles qüestions. Tenint en compte que el temps és un factor clau que no afavoreix el creditor, l'anticipació és essencial per evitar dificultats. Davant la prescripció d'un deute, la inacció no és una opció viable, ja que el deutor queda legalment exempt de l'obligació de pagar. En aquest context, la figura del gestor de cobraments adquireix una importància destacada, perquè la seva intervenció pot interrompre aquesta prescripció i facilitar la recuperació del deute.

Com diu un proverbi de Sun Tzu, l'art suprem en la guerra és sotmetre l'enemic sense lluitar. Aquest principi es pot aplicar a la gestió de cobraments, on l'objectiu és aconseguir el pagament sense enfrontar-se al deutor. Una gestió eficient es tradueix en estalvi de temps i diners, a més d'incrementar la credibilitat i millorar la imatge de l'empresa.

Notícies relacionades

7 consells per evitar la morositat en els pagaments

Emma Méndez i Cortés
Emma Méndez i Cortés
Gestora de cobraments
Gestió cobraments
29 Nov, 2023 — 2 min
7 consells per evitar la morositat en els pagaments