Grup Carles col·labora en la creació del que serà un dels laboratoris d’hidrogen i fotovoltaica més importants de Catalunya

Enginyeria
ESCRIT PER Gerard Gibert i Marín
13 Nov, 2023 — 3 min
Grup Carles col·labora en la creació del que serà un dels laboratoris d’hidrogen i fotovoltaica més importants de Catalunya

Igualada, 13 de novembre del 2023 – Grup Carles està treballant en el projecte executiu d'obra civil i d'instal·lacions, el Project Management, la direcció i la posada en funcionament de dos laboratoris de recerca al Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya: el d'hidrogen i el de fotovoltaica. Aquest és un ambiciós projecte, ja que els laboratoris es considera que seran els més importants de Catalunya, on s'estudiarà com millorar l'obtenció d'energia amb tecnologia molt desenvolupada. 

La Universitat Politècnica de Catalunya necessita millorar les seves instal·lacions per poder dur a terme la recerca en noves tecnologies per obtenir energia de forma renovable. Amb l'objectiu de fer possible l'ús d'hidrogen de forma quotidiana, com ja preveu la Comissió Europea. Grup Carles ha estat l'encarregat de redactar el projecte i dirigir l'obraen mansdels seus professionals especialitzats en cada un dels àmbits que intervenen en el projecte.

L'hidrogen que es fa servir majoritàriament (en un 95%) és l'hidrogen blau, que s'aconsegueixa partir de gas natural i energia nuclear i el que la UPC vol desenvolupar és l'hidrogen verd, que es genera a partir d'energies renovables, ja que és 5 vegades més eficient que els combustibles fòssils i es pot emmagatzemar fàcilment.

La Universitat Politècnica de Catalunya està treballant amb determinació per complir l'objectiu marcat per Europa d'aconseguir40 milMWd'hidrogen verd. Actualment, només es generen 60 MW d'aquesta font d'energia sostenible.

Atila, director del projecte ha explicat que“ens enfrontem en aquest projecte a reptes importants en l'emmagatzematge i ús d'aquest element clau per al futur de l'energia. Estem treballant en el desenvolupament de tecnologies sostenibles per obtenir hidrogen verd, així com en la seva aplicació com a combustible per a diverses aplicacions de transport com autobusos, camions, trens i vaixells. A més, estem investigant com l'hidrogen verd pot ser aplicat en altres sectors empresarials i acadèmics, amb la finalitat de contribuir a la descarbonització del planeta”. Gerard Gibert, responsable d'Instal·lacions Sector terciari i Energia de Grup Carles, ha afegit que “Estem orgullosos de ser part d'aquesta visió i estem compromesos a superar els reptes tècnics i tecnològics per contribuir a un futur més sostenible i net”. 

 

La Solució de Grup Carles 

La solució de Grup Carles per al projecte dels laboratoris d'hidrogen i fotovoltaica a la UPC és completament sostenible i basada en tecnologies verdes. En primer lloc, estan instal·lant plaques solars a la coberta de l'edifici C del Campus, que alimentaran uns electrolitzadors, uns aparells capaços de separar de l'aigua l'oxigen i l'hidrogen. Aquest hidrogen verd, obtingut de forma totalment renovable, no emetrà emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'hidrogen verdaconseguitserà emmagatzemat en uns dipòsits connectats directament al pis inferior de l'edifici, on estan desenvolupant un laboratori de recerca d'hidrogen de 340 m². Aquest laboratori serà pioner a Catalunya i oferirà una plataforma d'innovació i tecnologia per al sector empresarial i el món acadèmic.