El control de gestió

Big data
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
16 Maig, 2023 — 4 min
El control de gestió

Segurament tots hem sentit darrerament l’expressió que la informació és or. Els darrers anys, el terme Big Data ha agafat protagonisme entre nosaltres, especialment en el món de l’empresa, ja que permet, entre altres, poder convertir les dades que obtenim de tercers en productes o serveis a oferir a potencials clients.

Però més enllà del gran volum de dades de tercers que avui la tecnologia ens permet obtenir amb una certa facilitat, amb permís de la llei de protecció de dades, els autònoms i les pimes haurien de donar prioritat a la informació i les dades que genera la seva empresa. “El que no es mesura, no es pot millorar”. Aquesta frase, atribuïda sovint a Peter Drucker, posa de manifest la importància de mesurar. En realitat, la frase correspon al físic i matemàtic William Thomson Kelvin: “El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. I el que no es millora, es degrada sempre.”

El control de gestió ens ha de permetre obtenir les dades necessàries i amb la freqüència adequada per conèixer la salut de la nostra empresa. Ens ha de permetre controlar les desviacions que es produeixin i poder-les corregir ràpidament i saber si l’empresa avança i a quin ritme. Aquesta anàlisi és aplicable a totes les àrees de l’empresa. Si ens centrem a l’àrea financera, serà imprescindible disposar de la comptabilitat al dia per tal de fer un correcte seguiment del resultat de l’empresa i de qualsevol altra magnitud que es vulgui mesurar, com el marge amb el qual treballem, el termini mig de pagament a proveïdors i cobrament de clients o el rati d’endeutament de l’empresa, entre altres. Si a més disposem d’un pressupost a l’inici de cada exercici, podrem fer un seguiment mes a mes per valorar-ne les desviacions i actuar per corregir-les.

Sovint el petit empresari tendeix a pensar que aquest control està més pensat per a grans empreses que per a ells, però un bon control de negoci, adaptat a les necessitats de cada empresa, es converteix gairebé en imprescindible per poder prendre les decisions adequades en un entorn tan canviant com el que ens trobem actualment.