Sílvia Casals i Ruiz

Administració Àrea Fiscal i Comptable
Sílvia Casals i Ruiz

Sílvia Casals i Ruiz és una experta en administració compromesa a oferir suport funcional a l'Àrea Fiscal i Comptable. Amb una àmplia trajectòria en aquest camp, posseeix un coneixement profund per abordar les necessitats de l'equip amb precisió i eficiència.

La seva dedicació a garantir el bon funcionament dels processos i la seva visió orientada a la sostenibilitat contribueixen positivament a l'equip.

Establir relacions de confiança amb els companys és essencial per a ella, creant un entorn de treball cooperatiu. Exerceix un paper fonamental en la gestió administrativa contribuint al desenvolupament de pràctiques responsables. Amb el seu compromís i professionalitat, garanteix que els processos es desenvolupin amb eficàcia, contribuint al bon funcionament de l'organització.

Com ella mateixa destaca:

"Una gestió administrativa precisa i organitzada és clau per a l'eficiència i l'optimització dels recursos."

SERVEIS

2

Gestió

Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

Gestió | Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

COMPARTEIX