Núria Colell i Choy

Administració i comptabilitat de Grup Carles
Núria Colell i Choy

Núria Colell i Choy és una experta administrativa i comptable compromesa amb l'excel·lència i la precisió financera. Amb la seva dedicació i rigor professional, garanteix una informació comptable actualitzada i informes transparents que ofereixen una visió clara de la situació financera de l’organització.

Com ella mateixa destaca:

"Una informació financera precisa proporciona una base sòlida per al creixement i la sostenibilitat de l'empresa."

Com a part de l'equip d'administració, destaca per la seva diligència en les tasques de suport intern, treballant de manera coordinada en equip per assegurar els millors resultats.

El seu coneixement i capacitat d'innovació li permeten està a l'avantguarda de les noves tecnologies contribuint a l'optimització dels processos comptables i a una gestió financera eficient i sostenible del Grup.

COMPARTEIX