Montse Orpinell i Riba

Consultora comptable, fiscal i control de gestió
Montse Orpinell i Riba

Consultora comptable, fiscal i de control de gestió, la Montse Orpinell i Riba és una professional amb una àmplia experiència en l'assessorament d'empreses. Amb visió multidisciplinària en el camp de la comptabilitat, la tributació, l’auditoria, el control de processos i el control de gestió, aporta una perspectiva completa i global.

La seva capacitat per treballar en diversos projectes i establir prioritats, la converteixen en una professional altament versàtil i competent, capaç d'adaptar-se de manera acurada i efectiva a les necessitats empresarials i gestionar de forma brillant els reptes globals.

Amb una sòlida formació, presta suport a empreses internacionals, aportant excel·lència i rigor, amb un compromís continu pel coneixement i l'optimització dels processos. Destaca per la seva dedicació als clients, oferint un suport consultiu eficaç per assolir els seus objectius empresarials.

Com ella mateixa destaca:

"L’excel.lència i el rigor profesional en la nostra feina, juntament amb la millora contínua en coneixements, processos i eines, són fonamentals per avançar tots junts i poder oferir el millor als nostres clients.

SERVEIS

1

Consultoria

T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.

Consultoria | T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.
2

Gestió

Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

Gestió | Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

COMPARTEIX