Marta Aloy i Jorna

Tècnica fiscal i comptable
Marta Aloy i Jorna

Marta Aloy i Jorna és una professional amb un ampli coneixement en matèria de fiscalitat i comptabilitat que ofereix un suport integral en aquests àmbits a l'oficina de Capellades. El seu compromís amb l'èxit de l'equip i la seva actitud proactiva la converteixen en una professional capaç de treballar en estreta col·laboració amb altres membres de l'equip per contribuir de manera activa a l'assoliment dels objectius comuns i al creixement continu de l'organització. 

Exerceix un paper clau en la gestió administrativa i contribueix activament al desenvolupament de pràctiques responsables, fent ús d'eines i programari especialitzats en el camp de l'assessorament fiscal i comptable.

Com ella mateixa destaca:

"Aportem noves tecnologies a les empreses que augmenten l'eficiència operativa i generen avantatges competitius."

SERVEIS

2

Gestió

Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

Gestió | Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

COMPARTEIX