Josep Santacana i Fàbregas

Enginyer de llicències i legalitzacions
Josep Santacana i Fàbregas

Josep Santacana i Fàbregas és un enginyer especialitzat en llicències i legalitzacions, amb una clara motivació per assegurar la conformitat normativa en els projectes empresarials.

La seva sòlida formació en Enginyeria Industrial li permet abordar de manera eficient les regulacions específiques relacionades amb els projectes empresarials i els tràmits burocràtics que se’n deriven.

Com a part de l’equip d’Enginyeria i Sostenibilitat, guia les empreses en els processos de llicències i legalitzacions, abordant amb èxit els reptes i les complexitats associades a aquests processos. Com a professional compromès, es dedica a establir una relació de confiança amb els seus clients, treballant de manera col·laborativa per assegurar que els projectes empresarials s'adeqüin als requisits legals i normatius establerts.

Com ell mateix destaca:

"Ajudem les empreses perquè funcionin en conformitat amb les normatives i disposicions legals. Això contribueix a la seva sostenibilitat i èxit a llarg termini."

SERVEIS

3

Enginyeria

Projectem la teva idea amb visió sostenible.

Enginyeria | Projectem la teva idea amb visió sostenible.
5

Sostenibilitat

Contribuïm a la transformació de l'entorn.

Sostenibilitat | Contribuïm a la transformació de l'entorn.

COMPARTEIX