Jordi Pérez i del Ojo

Assessor laboral
Jordi Pérez i del Ojo

L’assessor laboral Jordi Pérez i del Ojo és un professional amb una base sòlida i un coneixement ampli dels aspectes clau de la gestió laboral. Aquesta expertesa li permet comprendre a fons les dinàmiques empresarials i els requisits legals, garantint així el compliment normatiu i la seguretat jurídica.

Amb un enfocament proactiu i orientat a l'excel·lència, proporciona solucions personalitzades i eficients a les necessitats laborals de les empreses. La seva visió va més enllà de la pròpia gestió, entenent la importància de fomentar el desenvolupament del capital humà dins de les organitzacions.

Com ell mateix destaca:

“El capital humà és un actiu valuós i clau per a l'èxit empresarial, i la nostra missió és treballar al costat de les empreses per construir entorns laborals enriquidors, on els treballadors puguin desenvolupar el seu potencial i contribuir al creixement de l'organització.”

Des de la seva experiència com a professional de l’Àrea Laboral,  la seva capacitat per treballar en equip i comunicar-se de manera clara i efectiva el converteix en un aliat clau per a les empreses que busquen assessorament i orientació en la gestió laboral.

SERVEIS

2

Gestió

Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

Gestió | Estem al teu costat en el dia a dia del teu negoci.

COMPARTEIX